zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Strona główna

 

Szanowni Państwo!
Serdecznie witam na stronach internetowych Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina.
Wraz z wszystkimi pracownikami realizujemy wspólną misję, której efektem ma być rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie zdrowia i życia pacjentów objętych opieką medyczną przez Zespół.
Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym wspólnym celem.
Głęboko wierzę, że wraz z całym zespołem pracowników , zdołamy efektywnie wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nas usług medycznych.

Marianna Zambrzycka
Dyrektor szpitala

 

Aktualności

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych

01.04.2015

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina   w Rudce     uprzejmie    informuje , iż osoby będące pacjentami  tutejszego  szpitala w latach 1993-1994, ich przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mają możliwość ubiegania sie o jej odbiór po uprzednim złożeniu wniosku osobiście w Dziale Kontraktowania i Analiz lub za pośrednictwem poczty.