Rejestracja POZ środek

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pierwszego wyposażenia