Izba przyjęć

drukuj

Lokalizacja: parter (centralna część szpitala)

Kontakt telefoniczny: 25 75 74 042 wew. 120
Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Kierownik Izby Przyjęć:
lek. Tomasz Hilgertner

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca:
Małgorzata Musiej

Przyjęcia pacjentów do szpitala
Izba przyjęć udziela całodobowo świadczeń w ramach pomocy doraźnej wszystkim zgłaszającym się pacjentom w ramach profilu działalności szpitala oraz przyjmuje pacjentów do oddziałów szpitalnych.

Przyjęcie Pacjentów do szpitala odbywa się na podstawie pisemnego skierowania.

Bez skierowania przyjmowani są pacjenci w trybie nagłym i załatwiani są poza wszelką kolejnością i bez względu na czas zgłoszenia się.

Przyjęcia bez uzgodnionego terminu przyjęcia
Pacjent posiadający skierowanie do szpitala oraz dowód tożsamości zgłasza się do rejestracji Izby przyjęć. Wszyscy pacjenci skierowani do szpitala badani są przez lekarza dyżurnego, który ocenia o konieczności leczenia, braku podstaw do leczenia szpitalnego lub ustala termin hospitalizacji, o ile brak miejsca w szpitalu.

Przyjęcia z uzgodnionym terminem przyjęcia

  1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Izby przyjęć.
  2. Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać:
  • skierowanie do szpitala oraz dowód tożsamości,
  • piżamę,
  • szlafrok,
  • ręcznik,
  • przybory toaletowe,
  • miękkie obuwie,
  • sztućce, itp.
  1. Po zarejestrowaniu pacjent kierowany jest do właściwego oddziału.