Nowoczesne wyroby medyczne od Fundacji WOŚP

drukuj
Logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za środki zebrane podczas 23. Finału, doposaża placówki opieki długoterminowej. Zakład Opiekuńczo –Leczniczy funkcjonujący w strukturze SSZZOZ w Rudce jako jedna z 121 wybranych placówek zostanie doposażona w następujące specjalistyczne wyroby medyczne:

 

●przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne (PUR)

●podnośnik hydrauliczny dla pacjentów leżących

●fotel kąpielowy

●wózek inwalidzki XXL z odchylanym oparciem

●pionizator do nauki chodzenia

●ssak

●rotor

●aparat do mierzenia ciśnienia.

 

Na podstawie już dostarczonego m.in. rotora, aparatu do mierzenia ciśnienia, ssaków należy sądzić, że są to jedne z najbardziej nowoczesnych wyrobów diagnostyczno –terapeutycznych i usprawniających proces pielęgnacji pacjentów objętych opieką długoterminową.

Wyroby medyczne przekazane przez WOŚP uzupełnią bazę sprzętową utworzonego w roku 2001 i przeniesionego pod koniec roku 2009 do nowej siedziby Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego usytuowanego w budynku 1B przy Al. T. Dunina w Rudce.  Do 31 grudnia 2014 r. przyjętych do Zakładu było ogółem 1.103 pacjentów, w tym 657 (59,6%) to kobiety, 446 (40,4 %) to mężczyźni, 838 (76%) pacjentów pochodziło ze wsi, a 265 (24%) z miasta, ze względu na źródło dochodu własnego, które stanowi zasadniczą podstawę naliczenia opłaty za pobyt 538 (48,9%) otrzymywało świadczenia z ZUS – u, 471 (42,8 %) z KRUS – u, zaś z innych źródeł 90 (8,3%).

Uroczyste przekazanie wyrobów medycznych przez WOŚP planowane jest w późniejszym terminie, nie wcześniej niż w drugiej połowie września 2015 roku.

W tym dniu odbędzie się także uroczyste wręczenie ODZNAKI ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŻNIÓW POLITYCZNYCH przyznane naszemu Zespołowi przez Zarząd Główny ZKRP i BWP oraz nadanie dyplomów uznania zasłużonym w tym zakresie pracownikom.