Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem neurologicznym i pulmonologicznym