Obturacyjny bezdech senny – odpłatne badanie przesiewowe (poligrafia)