Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi