Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce