Pracownia EKG i Holtera

drukuj

Lokalizacja: parter, zachodnie skrzydło.

Kierownik pracowni:
lek. Barbara Mechowska-Kleyff- specjalista kardiolog

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca:
piel. Edyta Koksa

Harmonogram pracy Pracowni EKG i Holtera

Dla pacjentów hospitalizowanych dostępność całodobowa

Dla pacjentów ambulatoryjnych:

Poniedziałek 08.00 – 13.30
Wtorek 08.00 – 13.30
Środa 08.00 – 13.30
Czwartek 08.00 – 13.30
Piątek 08.00 – 13.30

Pracownia EKG realizuje pełną gamę badań, w oparciu o nowoczesny sprzęt, cyfrową jakość zapisu oraz najwyższe kompetencje personelu medycznego.

W ramach Pracowni wykonujemy:

 • EKG spoczynkowe
 • EKG wysiłkowe (na bieżni ruchomej lub cykloergometrze)
 • Holter EKG
 • Holter RR (ciśnieniowy)

EKG SPOCZYNKOWE
Badania EKG są badaniami diagnostycznymi wykorzystywanymi w celu rozpoznania chorób serca oraz profilaktycznie zalecane Pacjentom po 45 roku życia zwłaszcza z grupy ryzyka choroby wieńcowej.

Spoczynkowe badanie EKG pozwala ocenić:

 • rytm i częstość akcji serca
 • wykrywa zaburzenia rytmu i przewodnictwa
 • jest podstawowym badaniem w celu wykrycia świeżego zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej.

Badanie nie wymaga przygotowań.

EKG WYSIŁKOWE
EKG wysiłkowe służy do oceny pracy serca podczas wysiłku. Test wykonywany jest na bieżni ruchomej. Badanie składa się z kilku etapów podczas których stopniowo zwiększa się wysiłek jaki musi wykonać Pacjent. W trakcie badania na bieżąco rejestrowane jest EKG oraz ciśnienie tętnicze krwi, Pacjent informuje personel o ewentualnych dolegliwościach.

Wskazania do wykonania EKG wysiłkowego:

 • diagnostyka choroby wieńcowej
 • ocena rokowania po przebytym zawale serca
 • ocena leczenia farmakologicznego u osób z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, arytmią
 • ocena skuteczności angioplastyki wieńcowej
 • ocena wydolności fizycznej u sportowców

Pacjent zgłasza się na badanie po lekkim śniadaniu, po zażyciu zaleconych leków oraz z wynikiem Echa serca.

W dniu badania Pacjent nie powinien wykonywać nadmiernego wysiłku. Można ze sobą zabrać strój sportowy (spodenki lub spodnie dresowe)

Mężczyźni powinni zgolić górną część klatki piersiowej.
HOLTER EKG
Holter EKG pozwala na 24 – godzinne monitorowanie pracy serca w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego (Pacjent zabiera rejestrator do domu).

Badanie służy:

 • do oceny pracy serca przez całą dobę (rytmu, częstotliwości)
 • do wykrywania zaburzeń rytmu
 • do wykrywania zaburzeń przewodnictwa
 • do oceny skuteczności leczenia farmakologicznego
 • do oceny pracy rozrusznika

W dniu badania Pacjent nie powinien używać balsamu do ciała i założyć luźne ubranie.

Mężczyźni powinni wygolić górną część klatki piersiowej.
HOLTER RR (ciśnieniowy)
Holter RR pozwala na 24 – godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi w warunkach ambulatoryjnych (Pacjent zabiera aparat do domu).

Badanie służy:

 • do oceny ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę i wykrycia nadciśnienia
 • do oceny skuteczności leczenia farmakologicznego choroby nadciśnieniowej

Badanie nie wymaga przygotowań. 

Wynik badania

Wynik badania w formie wydruku przekazywany jest najpierw lekarzowi celem opisu i dołączony do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.