Termomodernizacja budynków SSZZOZ w Rudce – etap i wykonanie audytów energetycznych