Wdrożenie usług E – zdrowie

drukuj

 

Wartość projektu: 2 528 966,10zł

Źródła finansowania:
– środki własne: 18.450,01 zł
– środki Województwa Mazowieckiego: 502 103,22 zł
– środki UE: 2 008 412,87 zł

 

 

W ramach zadania zostały uruchomione publiczne usługi  z zakresu ochrony zdrowia świadczone drogą elektroniczną, służące zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych. Wdrożono następujące usługi:

  • e-Wywiad, dzięki któremu pacjent będzie mógł przed wizytą on-line wypełnić kwestionariusz,
  • e-Identyfikacja – system identyfikujący pacjentów przebywających w szpitalu dzięki któremu pacjent będzie mógł również wezwać pomoc medyczną z każdego miejsca na terenie szpitala,
  • e-Kolejka – system usprawniający zarządzanie ruchem pacjenta w obiekcie poradni specjalistycznych i poradni diagnostycznych, który umożliwia także powiadamianie pacjentów o zbliżających się wizytach za pomocą modułu SMS;
  • e-Powiadomienie –  system informujący zainteresowanych uczestników procesu telekonsultacji oraz pacjentów  o zdarzeniach w systemach w postaci komunikatów w systemie oraz zasubskrybowanych wiadomości e-mail lub SMS;
  • e-Informacja – system umożliwiający określenie zbioru usług dostępnych w Medycznym Portalu Informacyjnym (MPI) oraz zdefiniowanie parametrów dostępności
  • e-Zgoda – system umożliwiający rejestrację zgód na udzielenie informacji o stanie zdrowia lub udostępnienie danych medycznych
  • e-dokumentacja – system umożliwiający udostępnienie pełnej historii choroby oraz wyników badań w systemie MPI

Ponadto rozbudowano i dostosowano usługi: e-Rejestracja,

W ramach projektu wykonano wewnątrz obiektową infrastrukturę informatyczną, zakupiono sprzęt, urządzenia komputerowe i oprogramowanie oraz uruchomiono platformę cyfrową służącą rozwojowi e-usług publicznych. Zmodernizowano i rozbudowano sieć LAN i sieć elektryczną, jak również istniejącą serwerownię. Ponadto  wybudowano i wyposażono serwerownię zapasową, a system informatyczny szpitala został dostosowany do obowiązujących wymagań.