Porównanie komina przed i po remoncie

Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego

drukuj
Wartość projektu: 39.630,00zł

Źródła finansowania:

– środki własne:  2.630,00zł

– środki Województwa Mazowieckiego:  37.000,00zł

 

21 sierpnia 2018 roku zakończyły się roboty zabezpieczające i remontowe komina murowanego, który stanowi  nieodłączny element funkcjonującego budynku kotłowni pralni. Budynek kotłowni z kominem został wybudowany w latach 1906 – 1908 jest obiektem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr 70/2011 MKKZ z dnia 24 stycznia 2001 r. W wyniku upływu czasu stan techniczny komina uległ znacznemu pogorszeniu, co stanowiło zagrożenie zarówno dla pacjentów jak i personelu. Głównym celem inwestycji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Mazowieckiego Szpitala im. dr Teodora Dunina w Rudce oraz ochrona przyległych budynków. Realizacja zadania wpłynęła również na zachowanie walorów obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty zabezpieczające i remontowe komina  metodyką wklejania stopni włazowych. Dokonano demontażu uszkodzonego uziomu otokowego z iglicą. Zdemontowano uszkodzone obręcze spinającye i zamontowano nowe. Zamontowano również haki podtrzymujące obręcze spinające dwudzielne oraz uzupełniono ubytki cegieł w cokole komina. Dokonano rozbiórki czterech warstw cegieł z korony komina, które ponownie wymurowano z cegieł z odzysku, a następnie wykonano wylewkę zwieńczającą wylot komina oraz zamontowano na koronie komina czapkę z blachy stalowej na wspornikach.