Porównanie komina przed i po remoncie

Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego