Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.