Zdjęcie aparatury medycznej

Zakup sprzętu i aparatury medycznej (2016 r.)

drukuj
Wartość zakupu: 175 998,00 zł

Źródła finansowania:
– środki własne: 8 799,90 zł
– środki Województwa Mazowieckiego: 167 198,10 zł

Zakupiono, zamontowano i uruchomiono:

Zestaw do videobronchofiberoskopii:
– videobronchofiberoskop
– tor wizyjny z videoprocesorem obrazu HD
– zaawansowany system archiwizacji danych zintegrowany z systemem medycznym szpitala.

Głowicę sektorową do badań echokardiograficznych dorosłych do aparatu USG PHILIPS HD11XE wraz z przeszkoleniem personelu.

Nowa aparatura medyczna, w przeciwieństwie do poprzedniej została dostosowana do wewnętrznego systemu szpitalnego zgodnie z wymogami e-dokumentacji. Ponadto zakup inwestycji przyczyni się do wzrostu satysfakcji pacjentów z udzielanych na ich rzecz świadczeń zdrowotnych oraz poprawę ich dostępności.