zdjęcie videobronchoskop

Zakup videobronchoskopu

drukuj
Wartość projektu: 76 680,00 zł

Źródła finansowania:
– środki własne: 6 680,00 zł
– środki Województwa Mazowieckiego: 70 000,00 zł

 

Zakup nowego wideobronchoskopu (EB19-J10 Wideobronchoskop diagnostyczny HD) wpłynął na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych badań diagnostycznych.  W wyniku realizacji zadania Pracownia bronchoskopii została wyposażona w drugi  sprawny aparat dzięki czemu zapewniono ciągłość przeprowadzanych badań. Wymieniono wyeksploatowany aparat z 2008 roku, którego wielokrotne naprawy generowały koszty i powodowały przerwy w udzielaniu świadczeń w danym zakresie. Szpital nie ponosi już kosztów dzierżawy wideobronchoskopu, który był wydzierżawiony w celu zmniejszenia czasu oczekiwania na badanie.

Ponadto zakup inwestycyjny przyczynił się do wzrostu satysfakcji pacjentów z udzielanych na ich rzecz świadczeń zdrowotnych oraz poprawę  dostępności.