Rejestracja POZ środek

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pierwszego wyposażenia

drukuj
Wartość projektu: 273 035,63 zł

Źródła finansowania:
– środki własne: 13 652,13 zł
– środki Województwa Mazowieckiego: 259 383,50 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb POZ wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” dostosowano pomieszczenia usytuowane na II piętrze budynku nr 1B w celu utworzenia POZ. Dzięki adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń utworzono 3 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień połączony z gabinetem zabiegowy, gabinet usg, gabinet pielęgniarki, gabinet położnej, rejestrację, poczekalnię dla dzieci, hol – poczekalnię dla dorosłych. Zakupiono również sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Realizacja zadania zapewniła SSZZOZ w Rudce bazę lokalową oraz sprzętową niezbędną do uruchomienia POZ-u – nowej komórki organizacyjnej stanowiącej kluczowy element systemu służby zdrowia, który zapewni okolicznym mieszkańcom właściwy model opieki uwzględniający projektowane zmiany w zakresie systemu ukierunkowanego na pacjenta. Przyczyni się to nie tylko do poprawy dostępu do kompleksowych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem jej ciągłości koordynacji i efektywności wyników, ale zapewni również mieszkańcom okolicznych miejscowości wczesną diagnozę problemów zdrowotnych.