Badania radiologiczne

drukuj
Lp. NAZWA PROCEDURY Kod ICD-9 CENA z opisem radiologa* CENA bez opisu radiologa
1 Rutynowe zdjęcie klp 87.440 75,00 zł 45,00 zł
2 Rutynowe zdjęcie klp – boczne prawe 87.440 75,00 zł 45,00 zł
3 Rutynowe zdjęcie klp – boczne lewe 87.440 75,00 zł 45,00 zł
4 Zdjęcie klp PA + bok prawy 87.440 75,00 zł 45,00 zł
5 Zdjęcie klp PA + bok lewy 87.440 75,00 zł 45,00 zł
6 Zdjęcie klp PA z barytem 87.691 75,00 zł 45,00 zł
7 Zdjęcie klp z barytem – bok prawy 87.691 75,00 zł 45,00 zł
8 Zdjęcie klp z barytem – bok lewy 87.691 75,00 zł 45,00 zł
9 Zdjęcie klp z barytem PA + bok prawy 87.691 75,00 zł 45,00 zł
10 Zdjęcie klp z barytem PA + bok lewy 87.691 75,00 zł 45,00 zł
11 Zdjęcie szczytów płuc AP 87.495 75,00 zł 45,00 zł
12 Zdjęcie przełyku AP 87.691 75,00 zł 45,00 zł
13 Zdjęcie przełyku – boczne 87.691 75,00 zł 45,00 zł
14 Zdjęcie przełyku AP + bok 87.691 75,00 zł 45,00 zł
15 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 88.191 75,00 zł 45,00 zł
16 Zdjęcie żeber 87.431 75,00 zł 45,00 zł
17 Zdjęcie mostka AP 87.432 75,00 zł 45,00 zł
18 Zdjęcie mostka – boczne 87.432 75,00 zł 45,00 zł
19 Zdjęcie czaszki AP 87.176 75,00 zł 45,00 zł
20 Zdjęcie czaszki – boczne 87.176 75,00 zł 45,00 zł
21 Zdjęcie czaszki AP + bok 87.176 75,00 zł 45,00 zł
22 Zdjęcie zatok 87.164 75,00 zł 45,00 zł
23 Zdjęcie stawu barkowego prawego 88.241 75,00 zł 45,00 zł
24 Zdjęcie stawu barkowego lewego 88.241 75,00 zł 45,00 zł
25 Zdjęcie stawów barkowych 88.241 75,00 zł 45,00 zł
26 Zdjęcie stawu barkowego prawego – boczne przez klp 88.241 75,00 zł 45,00 zł
27 Zdjęcie stawu barkowego lewego – boczne przez klp 88.241 75,00 zł 45,00 zł
28 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP 87.221 75,00 zł 45,00 zł
29 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego – bok 87.221 75,00 zł 45,00 zł
30 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP + bok 87.221 75,00 zł 45,00 zł
31 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP 87.231 75,00 zł 45,00 zł
32 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego – bok 87.231 75,00 zł 45,00 zł
33 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP + bok 87.231 75,00 zł 45,00 zł
34 Zdjęcie kręgosłupa Th + L AP na stojąco 87.231 75,00 zł 45,00 zł
35 Zdjęcie kręgosłupa Th + L – boczne na stojąco 87.231 75,00 zł 45,00 zł
36 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP 87.241 75,00 zł 45,00 zł
37 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego – bok 87.241 75,00 zł 45,00 zł
38 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 87.241 75,00 zł 45,00 zł
39 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP 87.241 75,00 zł 45,00 zł
40 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – bok 87.241 75,00 zł 45,00 zł
41 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok 87.241 75,00 zł 45,00 zł
42 Zdjęcie kości krzyżowej AP 87.241 75,00 zł 45,00 zł
43 Zdjęcie kości krzyżowej – bok 87.241 75,00 zł 45,00 zł
44 Zdjęcie kości krzyżowej AP + bok 87.241 75,00 zł 45,00 zł
45 Zdjęcie stawu biodrowego prawego 88.111 75,00 zł 45,00 zł
46 Zdjęcie stawu biodrowego lewego 88.111 75,00 zł 45,00 zł
47 Zdjęcie stawów biodrowych 88.111 75,00 zł 45,00 zł
48 Zdjęcie stawu biodrowego prawego – osiowe 88.111 75,00 zł 45,00 zł
49 Zdjęcie stawu biodrowego lewego – osiowe 88.111 75,00 zł 45,00 zł
50 Zdjęcie miednicy 88.110 75,00 zł 45,00 zł
51 Zdjęcie kości udowej AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
52 Zdjęcie kości udowej – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
53 Zdjęcie kości udowej prawej AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
54 Zdjęcie kości udowej lewej AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
55 Zdjęcie stawu kolanowego prawego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
56 Zdjęcie stawu kolanowego prawego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
57 Zdjęcie stawu kolanowego lewego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
58 Zdjęcie stawu kolanowego lewego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
59 Zdjęcie stawu kolanowego prawego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
60 Zdjęcie stawy kolanowego lewego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
61 Zdjęcie stawów kolanowych AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
62 Zdjęcie stawów kolanowych AP + zdjęcia boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
63 Zdjęcie stawu kolanowego prawego AP na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
64 Zdjęcie stawu kolanowego prawego – boczne na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
65 Zdjęcie stawu kolanowego lewego AP na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
66 Zdjęcie stawu kolanowego lewego – boczne na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
67 Zdjęcie stawów kolanowych AP na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
68 Zdjęcie stawów kolanowych – boczne na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
69 Zdjęcie stawów kolanowych AP + bok na stojąco 88.291 75,00 zł 45,00 zł
70 Zdjęcie kości podudzia prawego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
71 Zdjęcie kości podudzia lewego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
72 Zdjęcie kości podudzia prawego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
73 Zdjęcie kości podudzia lewego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
74 Zdjęcie kości podudzia prawego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
75 Zdjęcie kości podudzia lewego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
76 Zdjęcie stawu skokowego prawego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
77 Zdjęcie stawu skokowego lewego Ap 88.291 75,00 zł 45,00 zł
78 Zdjęcie stawu skokowego prawego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
79 Zdjęcie stawu skokowego lewego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
80 Zdjęcie stawu skokowego prawego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
81 Zdjęcie stawu skokowego lewego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
82 Zdjęcie stopy prawej 88.291 75,00 zł 45,00 zł
83 Zdjęcie stopy lewej 88.291 75,00 zł 45,00 zł
84 Zdjęcie stopy prawej – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
85 Zdjęcie stopy lewej – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
86 Zdjęcie stopy prawej AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
87 Zdjęcie stopy lewej AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
88 Zdjęcie kości śródstopia prawego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
89 Zdjęcie kości śródstopia lewego AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
90 Zdjęcie kości śródstopia prawego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
91 Zdjęcie kości śródstopia lewego – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
92 Zdjęcie kości śródstopia prawego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
93 Zdjęcie kości śródstopia lewego AP + bok 88.291 75,00 zł 45,00 zł
94 Zdjęcie porównawcze kości śródstopia AP 88.291 75,00 zł 45,00 zł
95 Zdjęcie porównawcze kości śródstopia – boczne 88.291 75,00 zł 45,00 zł
96 Zdjęcie kości piętowej prawej 88.291 75,00 zł 45,00 zł
97 Zdjęcie kości piętowej lewej 88.291 75,00 zł 45,00 zł
98 Zdjęcie porównawcze kości piętowych 88.291 75,00 zł 45,00 zł
99 Zdjęcie kości palców stopy prawej 88.291 75,00 zł 45,00 zł
100 Zdjęcie kości palców stopy lewej 88.291 75,00 zł 45,00 zł
101 Zdjęcie kości ramiennej prawej AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
102 Zdjęcie kości ramiennej lewej AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
103 Zdjęcie kości ramiennej prawej – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
104 Zdjęcie kości ramiennej lewej – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
105 Zdjęcie kości ramiennej prawej AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
106 Zdjęcie kości ramiennej lewej AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
107 Zdjęcie stawu łokciowego prawego AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
108 Zdjęcie stawu łokciowego lewego AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
109 Zdjęcie stawu łokciowego prawego – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
110 Zdjęcie stawu łokciowego lewego – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
111 Zdjęcie stawu łokciowego prawego AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
112 Zdjęcie stawu łokciowego lewego AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
113 Zdjęcie stawów łokciowych AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
114 Zdjęcie stawów łokciowych – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
115 Zdjęcie stawów łokciowych AP + boki 88.241 75,00 zł 45,00 zł
116 Zdjęcie przedramienia prawego AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
117 Zdjęcie przedramienia lewego AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
118 Zdjęcie przedramienia prawego – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
119 Zdjęcie przedramienia lewego – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
120 Zdjęcie przedramienia prawego AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
121 Zdjęcie przedramienia lewego AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
122 Zdjęcie nadgarstka prawego AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
123 Zdjęcie nadgarstka prawego – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
124 Zdjęcie nadgarstka lewego AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
125 Zdjęcie nadgarstka lewego – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
126 Zdjęcie nadgarstka prawego AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
127 Zdjęcie nadgarstka lewego AP + bok 88.241 75,00 zł 45,00 zł
128 Zdjęcie porównawcze nadgarstków AP 88.241 75,00 zł 45,00 zł
129 Zdjęcie porównawcze nadgarstków – boczne 88.241 75,00 zł 45,00 zł
130 Zdjęcie porównawcze nadgarstków AP + boki 88.241 75,00 zł 45,00 zł
131 Zdjęcie dłoni prawej 88.241 75,00 zł 45,00 zł
132 Zdjęcie dłoni lewej 88.241 75,00 zł 45,00 zł
133 Zdjęcie porównawcze dłoni 88.241 75,00 zł 45,00 zł
134 Zdjęcie skośne dłoni prawej 88.241 75,00 zł 45,00 zł
135 Zdjęcie skośne dłoni lewej 88.241 75,00 zł 45,00 zł
136 Zdjęcie skośne obu dłoni 88.241 75,00 zł 45,00 zł
137 Zdjęcie dłoni prawej AP + skos 88.241 75,00 zł 45,00 zł
138 Zdjęcie dłoni lewej AP + skos 88.241 75,00 zł 45,00 zł
139 Zdjęcie obu dłoni AP + skosy 88.241 75,00 zł 45,00 zł

*czas oczekiwania na opis radiologa wynosi do 7 dni, wynik bez opisu – w dniu zgłoszenia się na badanie