Kierownictwo Zespołu

drukuj

Dariusz Młynarczyk – p.o. Dyrektora

lek. med. Krystyna Folcik – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Hanna Jagodzińska – Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych

mgr Agnieszka Drabarek – Główna Księgowa

mgr Ewa Witkowska – Naczelna Pielęgniarka