Kinezyterapia

drukuj
Lp. NAZWA PROCEDURY Kod  ICD-9 CENA
1 Ćwiczenia czynne w odciążeniu – 15 min. 93.1204 7,00 zł
2 Ćwiczenia czynne wolne – 15 min. 93.1202 7,00 zł
3 Ćwiczenia izometryczne – 15 min. 93.1301 7,00 zł
4 Ćwiczenia samowspomagające – 15 min. 93.1204 7,00 zł
5 Ćwiczenia sprawności manualnej – 15 min. 93.1903 7,00 zł
6 Indywidualna praca z pacjentem – 30 min.
 ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 93.1121 40,00 zł
 ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie  93.1701 25,00 zł
ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 93.1909 40,00 zł
7 Pionizacja czynna – 15 min. 93.2202 10,00 zł
8 Nauka czynności lokomocyjnych – 15 min. 93.2204 10,00 zł
9 Ćwiczenia oddechowe – 15 min. 93.1812 10,00 zł
10 Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące (PIR) – 15 min. 93.1902 15,00 zł
11 Kineisology Taping – plastrowanie dynamiczne 93.3812
taśma zakupiona przez pacjenta 15,00 zł
taśma zakupiona przez SSZZOZ w Rudce 30,00 zł
12 Wyciąg krzesełkowy – 15 min. 93.42 10,00 zł