Kontakt

drukujSamodzielny Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. dr. Teodora Dunina

Aleja Teodora Dunina 1
Rudka, 05-320 Mrozy
REGON 000290512    NIP 822-18-40-091
tel. 25 757 40 42
tel. 25 757 41 70
tel. 25 757 49 51
fax. 25 757 43 43

Wykaz telefonów wewnętrznych