Koszt osobodnia pobytu pacjenta

drukuj
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA (stawka VAT – ZW.) CENA (stawka VAT – 23%)
1 Osobodzień w oddziale pulmonologicznym* 150,00 zł
2 Osobodzień w oddziale rehabilitacyjnym* 150,00 zł
3 Osobodzień w oddziale dziennym chemioterapii* 150,00 zł
4 Dopłata ponadstandardowa z tytułu pobytu pacjenta w sali o zmniejszonej liczbie łóżek (na życzenie – za każde usunięte łóżko) 185,00 zł

*cena nie obejmuje cen jednostkowych udzielonych świadczeń zdrowotnych, np. badań diagnostycznych, leków, zabiegów rehabilitacyjnych