Oddział chorób płuc

drukuj

Lokalizacja: II piętro: odcinek 1 i odcinek 2

Kontakt telefoniczny:

Gabinet lekarski odc.1 25 75 74 042 wew.117
Gabinet lekarski odc.2 25 75 74 042 wew.174
Dyżurka pielęgniarska odc.1 25 75 74 042 wew.124
Dyżurka pielęgniarska odc.2 25 75 74 042 wew.125

Kontakt e-mail: szpital@rudka.com.pl

Lekarz kierującym oddziałem Chorób Płuc:
lek. Krystyna Folcik – specjalista chorób płuc

z-ca lekarza kierującego oddziałem Chorób Płuc:
lek. Przemysław Malong – specjalista chorób płuc

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Marlena Rucińska

z-ca pielęgniarki oddziałowej:
lic. Małgorzata Kowalczyk

Zespół terapeutyczny tworzy:

  • 8 lekarzy specjalistów chorób płuc, 1 lekarz specjalista onkologii klinicznej
  • 31 pielęgniarek;
  • 1 psycholog kliniczny;

Świadczenia zdrowotne w oddziale udzielane są całodobowo.
Oddział liczy 81 łóżek.

Przyjęcia do oddziału chorób płuc odbywają się na podstawie pisemnego skierowania.

Bez skierowania przyjmowani są pacjenci w trybie pilnym. Przyjęcia uznane za pilne załatwiane są poza wszelką kolejnością i bez względu na czas zgłoszenia się chorego.

W ramach opieki zachowawczej w oddziale leczeni są pacjenci z chorobami układu oddechowego. Gwarantujemy kompleksowe podejścia, w tym wymaganą diagnostykę m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP), astmy oskrzelowej, bezdechu sennego ( polisomnografia, poligrafia, pulsoksymetrai nocna, kapnografia, CPAP, BiPAP, AutoCPAP) czy w kierunku nowotworów płuc. Wykonujemy szereg badań niezbędnych do postawienia diagnozy i wdrożenia leczenia m. in. badania bronchoskopowe, spirometryczne, radiologiczne i inne laboratoryjne, w tym w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej z wykorzystaniem sondy genetycznej.

W oddziale chorób płuc świadczymy również usługi:

  • w ramach chemioterapii nowotworów płuc,
  • chemioterapii niestandardowej,
  • realizujemy programy lekowe w zakresie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc.

W przypadku konieczności leczenia zabiegowego przygotowujemy pacjenta do dalszego leczenia w ośrodkach wyższej referencyjności, z którymi współpracujemy.

W ramach pełnej kompleksowości leczenia chorób układu oddechowego zapewniamy kontynuację leczenia:

  • w poradni gruźlicy i chorób płuc
  • w poradni domowego leczenia tlenem,
  • w pododdziale rehabilitacji pulmonologicznej.