Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi

drukuj

Wartość projektu: 336 405,00 zł

Źródła finansowania:
– środki własne: 51 405,00 zł
– środki Województwa Mazowieckiego: 285 000,00 zł

 

W ramach realizacji zadania

wykonano inwentaryzację budowlaną oraz opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną dla budowy zespołu architektonicznego oraz dla przebudowy i modernizacji budynku głównego szpitala. Opracowana dokumentacja stanowi podstawę dalszych prac projektowych, oraz pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego i na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dalszy etap realizacji polegał będzie na wybudowaniu nowego zespołu architektonicznego oraz przebudowie i modernizacji budynku głównego szpitala.