Prawa pacjentów

drukuj
Pacjent ma prawo do:

  • informacji o swoim stanie zdrowia;
  • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
  • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
  • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  • opieki duszpasterskiej;
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem o prawach pacjenta.