Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce

drukuj
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dnia 26 września br. umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Jolanta Morżkowska Prezes Mazowieckiego Szpitala im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.

Całkowita kwota przyznanej dotacji to 1 868 465,39 zł z czego 1 490 256,09 zł pochodzić będzie ze środków unijnych zaś pozostałe 378 209,30 ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Otrzymane wsparcie pozwoli na zakup nowego sprzętu medycznego, który trafi do poradni specjalistycznych szpitala. Na potrzeby Poradni Kardiologicznej zakupione zostaną 4 rejestratory EKG z oprogramowaniem, 4 rejestratory ciśnieniowe z oprogramowaniem, 2 aparaty EKG 12-kanałowe, aparat USG, zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią oraz cykloergometr. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc doposażona zostanie w 2 polisomnografy, 2 aparaty typu Auto CPAP do badania zaburzeń snu, 3 videobronchoskopy, myjnię do endoskopów oraz automatyczną szafę do przechowywania endoskopów. Natomiast do Poradni Domowego Leczenia Tlenem zakupionych zostanie 150 koncentratorów tlenu. Dodatkowo, aby zapewnić kompleksowość opieki kardiologicznej, pulmonologicznej i rehabilitacyjnej, a także wdrożyć opiekę koordynowaną, zakupione zostaną: aparat EKG oraz zestawy – do spirometrii i badań wad postawy.