Praca w Szpitalu – Kucharka lub pomoc kuchenna

drukuj
Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. zatrudni kucharkę lub pomoc kuchenną w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty proszę przekazywać na adres kadry@rudka.com.pl,
lub osobiście w dziale:
Sekcji spraw pracowniczych szpitala w Rudce.
Wszelkie informacji dotyczące oferty pod numerem telefonu
25 757 43 43 wew. 156