Pracownia prób wysiłkowych

drukuj

Lokalizacja: parter, zachodnie skrzydło.

Kierownik pracowni:
lek. Barbara Mechowska-Kleyff- specjalista kardiolog

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca:
piel. Edyta Koksa

Harmonogram pracy Pracowni Prób Wysiłkowych

Dla pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z Poradni Kardiologicznej

Czwartek 08.00 – 13.30

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa wykonywane na podstawie skierowanie od lekarza oraz wymagane jest aktualne badanie echokardiograficzne (ważne do pół roku). jest nieinwazyjnym badaniem w diagnostyce chorób serca.
Jest badaniem zapisu krzywej EKG połączone z monitorowaniem ciśnienia tętniczego oraz częstości i zaburzeń rytmu serca wykonywane podczas kontrolowanego wysiłku fizycznego. W trakcie wysiłku zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co przy zwężeniu naczyń wieńcowych spowodowanym miażdżycą prowadzi do niedotlenienia serca i uwidacznia się w zapisie EKG.

Wskazania

 • diagnostyka bólów w klatce piersiowe;
 • diagnostyka zmian w EKG spoczynkowym określanych jako „niespecyficzne”;
 • ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca;
 • ocena skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca;
 • kwalifikacja do badań inwazyjnych (koronarografia);
 • kwalifikacja do właściwego etapu rehabilitacji u osób po zawale mięśnia sercowego i przeszczepieniu serca;
 • diagnostyka zaburzeń rytmu serca;
 • ocena wydolności fizycznej u sportowców.

Przeciwskazania

 • świeży zawał mięśnia sercowego;
 • niestabilna choroba wieńcowa;
 • kardiomiopatia przerostowa;
 • zwężenie lewego ujście tętniczego (stenoza aortalna);
 • nadciśnienie płucne;
 • groźne zaburzenia rytmu serca;
 • zatorowość płucna i/lub obwodowa;
 • zaawansowana niewydolność krążenia (NYHA IV);
 • zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia;
 • tętniak aorty;
 • ostre choroby zapalne;
 • choroby układu ruchu lub neurologiczne uniemożliwiające wykonanie testu
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze

Opis badania
Próbę wysiłkową wykonuje się na bieżni ruchomej lub ergometrze rowerowym. Na klatce piersiowej badanego pacjenta nakleja się elektrody, które łączy się następnie z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Na ramię zakłada się badanemu mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej polega na stopniowym zwiększaniu szybkości przesuwu taśmy i wzrostu kąta jej nachylenia. Na ergometrze rowerowym wzrasta obciążenie w poszczególnych etapach badania Wszelkie nagłe dolegliwości podczas badania (np. ból w klatce piersiowej, duszność) trzeba natychmiast zgłaszać. Próbę wysiłkową przerywa się po osiągnięciu przewidywanej dla wieku częstości akcji serca, wystąpieniu dolegliwości lub pojawieniu się zmian w zapisie EKG, będących wskazaniem do przerwania badania. Po badaniu wskazany jest kilkunastominutowy odpoczynek.

Przygotowanie do badania
Pacjent zgłasza się na badanie po lekkim śniadaniu, zażyciu zaleconych leków oraz z wynikiem badania echokardiograficznego. Bezpośrednio przed badaniem pacjent nie powinien pić mocnej kawy, palić papierosów oraz wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego.

Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, bo trzeba będzie pod nim ukryć zarówno mankiet, jak i aparat zapisujący pomiary ciśnienia.

Wynik badania

Wynik badania z dołączonymi zapisami EKG przekazywany jest pacjentowi zaś kopia dołączona jest do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
Badanie dostępne jest w formie odpłatnej zgodnej z obowiązującym cennikiem.