Rada Nadzorcza

Teodor Sikora – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Klaudia Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Grzegorz Ofat – Sekretarz Rady Nadzorczej