Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Załącznik nr.1 – Struktura organizacyjna

Zalacznik nr.2 – Struktura organizacyjna – opis

Załącznik nr.3 – Cennik badań

Załącznik nr.4 – Dokumentacja medyczna

Załącznik nr.5 – Wysokość opłat za przechowywanie zwłok

Uchwała Zarządu