Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny (tekst ujednolicony)

Załącznik nr.1 – Struktura organizacyjna

Zalacznik nr.2 – Struktura organizacyjna – opis

Załącznik nr.3 – Wysokość opłat za przechowywanie zwłok

Załącznik nr.4 – Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych