Zakup sprzętu i aparatury medycznej (2017 r.)

drukuj
Wartość projektu: 116 031,96zł

Źródła finansowania:
– środki własne: 5 801,60 zł
– środki Województwa Mazowieckiego: 110 230,36 zł

 

Zakupiono:

  • wannę do hydromasażu i masażu perełkowego Laguna Plus Bubble,
  • wannę do kąpieli czterokomorowych  Electra,
  • wannę do hydromasażu kończyn dolnych i obręczy biodrowej Cascade  Plus,
  • trzy Rejestratory Holterowskie ASPEKT 712 V201

 

Zakup wpłynął na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie hydroterapii oraz wykonywanych badań diagnostycznych.  Ponadto zakup inwestycyjny przyczynił się do wzrostu satysfakcji pacjentów z udzielanych na ich rzecz świadczeń zdrowotnych oraz poprawę  dostępności. Wymieniono wyeksploatowany sprzęt i aparaturę dzięki czemu obecnie nie występują przerwy  w udzielaniu świadczeń medycznych w danych zakresach, które były spowodowane dużą awaryjnością poprzednich urządzeń. Zakup nowszej generacji sprzętu i aparatury ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska w zakresie mniejszego zużycia energii elektrycznej i wody.