Zaświadczenia

drukuj
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA
1 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowanie choroby 25,00 zł
2 Zaświadczenie inne (nie dotyczące stanu zdrowia) wydawane na życzenie pacjenta 25,00 zł