Struktura Organizacyjna

Pion dyrektora naczelnego

Pion  z-cy dyrektora ds. lecznictwa

Pion z-cy dyrektora ds ekspl - adm

Pion z-cy dyrektora ds. ekspl – adm

Pion głównego księgowego